Witamy na stronie kancelarii

Usługi naszej Kancelarii skierowane są do osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, karnego skarbowego, wykroczeń, cywilnego i rodzinnego. Naszym klientom, występującym w charakterze podejrzanych, oskarżonych, pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, zapewniamy profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. Reprezentujemy sprawców przestępstw jak i ich ofiary.

mlotekOsobną dziedzinę naszych usług stanowią sprawy związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od osób fizycznych i firm ubezpieczeniowych. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących: wypadków drogowych, w których doszło do uszkodzenia pojazdu a uczestnicy zdarzenia doznali obrażeń ciała, wypadków przy pracy, błędów lekarskich, poślizgnięcia się na nieuprzątniętym chodniku, zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową.

Ponadto Kancelaria zajmuje się sprawami o rozwód, separację, alimenty, podział majątku wspólnego, ustalenie kontaktów z dziećmi. Sporządzamy również umowy, pisma procesowe a także pisemne i ustne opinie prawne. Nasi klienci są zawsze na bieżąco informowani o swojej sytuacji procesowej i przebiegu prowadzonej sprawy.