• Slajd1

O kancelarii

Kancelaria Adwokacka dr Piotr Worona udziela pomocy prawnej na najwyższym możliwym poziomie.

Specjalizujemy się  w sprawach dotyczących odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu wypadków drogowych, szkód na osobie, pojeździe i innym mieniu. Dochodzimy roszczeń z tytułu najmu pojazdów zastępczych. Doradzamy w przedmiocie zawierania umów ubezpieczeniowych. Zajmujemy się również błędami medycznymi. Ponadto reprezentujemy strony postępowania karnego świadcząc pomoc prawną na w toku postępowania przygotowawczego i sądowego. Kancelaria prowadzi również sprawy o rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi, podział majątku wspólnego.

Usługi naszej Kancelarii skierowane są do osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą