Dziedzina Prawo medyczne jest jednym z głównych obszarów praktyki Kancelarii. Według definicji prawo medyczne jest zbiorem norm, które regulują prawa oraz obowiązki pacjenta i personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych. Normy prawne określają zadania, zasady wykonywania zawodów medycznych oraz rodzaje odpowiedzialności poszczególnych zawodów medycznych.

                W związku z tym personel, m.in. lekarz, może ponieść wobec pacjenta odpowiedzialność cywilną, karną, jak również dyscyplinarną. Rodzaje odpowiedzialności prawnej nie wyłączają się wzajemnie, w związku z tym może zaistnieć sytuacja, w której dojdzie do kumulacji wskazanych podstaw odpowiedzialności prawnej lekarza.

            Mamy bogate doświadczenie w obronie lekarzy w spraw karnych dotyczących zdarzenia medycznego, spraw cywilnych o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody związane z nieprawidłowym przeprowadzeniem leczenia szpitalnego czy ambulatoryjnego, zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, stomatologii, ginekologii. Udzielamy pomocy prawnej w postępowaniu dyscyplinarnym w Izbie Lekarskiej jak i Sądem Dyscyplinarnym.

            Naszymi klientami są lekarze, lekarze dentyści, farmaceuci, pielęgniarki, ratownicy medyczni, jak i podmioty ochrony zdrowia.

            Niezależnie od rodzaju postępowania, w którym przyszło Państwu brać udział, Kancelaria Adwokacja dr Piotr Worona oferuje Państwu swoją pomoc.

Szczegółowy zakres usług związanych z pomocą prawną z zakresu prawa medycznego obejmuje:

 1. Pomoc prawną dla lekarzy, lekarzy dentystów, specjalistów z zakresu medycyny estetycznej, pielęgniarek i ratowników medycznych w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych, w postępowaniu sądowym jak i przedsądowym.
 2. Pomoc prawna dla podmiotów ochrony zdrowia.
 3. Pomoc prawna dla pacjentów.
 4. Sprawy o zdarzenie medyczne.
 5. Sprawy o odszkodowanie z tytułu zdarzeń medycznych, a w szczególności:
 • błąd okołoporodowy.
 • błąd z zakresu chirurgii plastycznej.
 • błąd z zakresu stomatologii.
 • Błędy diagnostyczne.
 • zakażenie szpitalne.
 • naruszenie praw pacjenta.

Prowadzenie sprawy z zakresu prawa medycznego obejmuje:

 1. Czynności wstępne:
 • Analizę prawną dokumentacji medycznej, akt sprawy i stanu faktycznego.
 • Ocena sytuacji procesowej strony i przedstawienie linii obrony i zakresu niezbędnych czynności.
 • Zajęcie pisemnego stanowiska w przedmiocie wysuwanych roszczeń bądź stawianych zarzutów, CO JEST KLUCZOWĄ I NAWAŻNIEJSZĄ CZYNNOSĆIĄ WSTEPNĄ PRZY OBRONIE LEKARZA. SPORZĄDZANIE PISMENGO STANOWISKA ODBYWA SIĘ OBOWIĄZKOWO Z PAŃSTWA UDZIAŁEM
 1. Postępowanie sądowe i pozasądowe:
 • Negocjacje i mediacje przedsądowe z udziałem lekarza, zakładu opieki zdrowotnej, pacjenta lub towarzystwa ubezpieczeń.
 • Reprezentację w postępowaniu przed sądem powszechnym lub dyscyplinarnym.
 • Reprezentację sądową i pozasądową m.in. w sprawach roszczeń pacjentów, sprawach związanych z naruszeniem dobrego imienia podmiotu leczniczego.
 • W przypadku sprawy karnej w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.
 • Zastępstwo przed organami samorządów zawodowych oraz przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.
 • Reprezentacja w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej.
 • Reprezentacja w sprawach przeciwko ubezpieczycielowi jak i asysta prawna w kontaktach z ubezpieczycielem

 

 1. Wizerunek i dobre imię
 • Reprezentacja w zakresie ochrony wizerunku pracowników ochrony zdrowia jak i podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 • Reprezentacja w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych.
 1. Prowadzimy szkolenia z:
 • Prawnych aspektów prowadzenia dokumentacji medycznej, jej udostępniania i sposobu przechowywania oraz związanej z tym ochrony danych osobowych, w ramach profilaktyki ochronnej przed pacjentem „ Janem Roszczeniowym”.
 • Przygotowania i opracowania indywidualnych, dostosowanych do praktykowanej specjalizacji formularzy zgody pacjenta na wykonania konkretnego zabiegu,  informacji dla pacjenta, jakich lekarz powinien udzielić pacjentowi przed zabiegiem.
 • Prawnych aspektów wdrożenia procedur związanych z przestrzeganiem praw pacjenta.
 • Odpowiedzialności cywilnej i karnej związanej z powikłaniem „estetycznym” w ramach wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetologicznych.

Świadczymy pomoc prawną we wskazanych wyżej sprawach na terenie całego kraju. Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż lekarze są bardzo zajętą grupą zawodową, dlatego też wszelkie czynności związane z ochroną prawną wykonujemy obowiązkowo z Waszym udziałem na terenie Państwa miejscowości, po uprzednim uzgodnieniu pasującego stronom terminu.