Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach obejmujących swoim zakresem prawo rodzinne i opiekuńcze. Do najczęściej prowadzonych spraw należą:

  • rozwody, separacje
  • unieważnienie małżeństwa
  • kontakty z dziećmi
  • alimenty
  • podział majątku wspólnego małżonków
  • ustalenie ojcostwa
  • ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • ubezwłasnowolnienie