Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w prowadzeniu wszelkich sporów wynikłych ze zróżnicowanych stosunków cywilnoprawnych. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu sądowym jak i w toku negocjacji prowadzonych na etapie przedsądowym. Zapewniamy pomoc prawną przy sporządzaniu pism procesowych, takich jak wezwania do zapłaty, pozwy, odpowiedzi na pozew, apelacje, zażalenia wnioski dowodowe, ugody. Reprezentujemy zarówno powodów jak i pozwanych.

  • odszkodowania
  • sprawy o ochronę dób osobistych
  • zasiedzenia nieruchomości
  • służebności
  • sprawy o zapłatę
  • najem i dzierżawa